Orthopraktijk Donkers

Ervaart u of uw kind problemen op school en/of thuis en hebt u de vraag waar dit zorgelijke gedrag vandaan kan komen of op welke wijze u dit kunt oplossen is het mogelijk een persoonlijkheidsonderzoek bij uw kind uit te voeren. Er kunnen problemen zijn op het gebied van concentratie, beweeglijkheid, impulsiviteit, chaotisch werken, moeite met plannen en ordenen, moeite heeft met veranderingen, vaak angstig is, oppositioneel gedrag laat zien of zich juist terugtrekt of moeite heeft zich in te leven in anderen. Bij gedragsproblemen is het mogelijk dat er kenmerken van een ontwikkelingsstoornis (autisme spectrum stoornissen), aandacht – en/of concentratiestoornis (ADHD) of andere stoornissen aan ten grondslag  liggen. Om het gedrag van uw kind goed en betrouwbaar in beeld te brengen kunnen mogelijk ouders, leerkrachten en mentoren gevraagd worden om  vragenlijsten in te vullen. Bij een persoonlijkheidsonderzoek wordt vrijwel altijd ook een intelligentieonderzoek of didactisch onderzoek (deels) uitgevoerd. Wanneer er aan bepaalde criteria (DSM-IV/V) wordt voldaan is het mogelijk dat er een stoornis/ diagnose gesteld wordt en worden er adviezen (zowel voor school als thuis) geformuleerd om uw kind verder te ondersteunen. De adviezen kunnen betrekking hebben op zowel de school- als de thuissituatie. Een persoonlijkheidsonderzoek wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een (GZ)psycholoog en wordt indien mogelijk op school en thuis afgenomen. 

Naar boven