Orthopraktijk Donkers

Vanaf februari is de website www.orthopraktijkdonkers.nl online. Hiermee kunnen ouders en scholen en aanvraag indienen voor een psychologisch onderzoek van hun kind.

Op www.klimaatschaal.nl staat het nieuws dat de Klimaatschaal sinds oktober 2014 door de COTAN als een valide en betrouwbaar instrument is beoordeeld.

Op www.balansdigitaal.nl kun je als ouders of als leerkracht terecht als je informatie wilt over gedragsproblemen en/of stoornissen bij kinderen. Tevens kun je je aanmelden als lid waardoor je regelmatig het tijdschrift BALANS ontvangt waarin zeer informatieve artikelen staan.

Denkt u erover om in groep 7 of groep 8 bij leerlingen een intelligentie onderzoek (groepsgewijs NIO) af te nemen? Wellicht kan dit de leerkracht van groep 8 ondersteunen bij het geven van een goed onderbouwd advies voor het Voortgezet Onderwijs.

Naar boven